ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

23

ՏԻԳՐԱՆ ԵԿԱՒԵԱՆ

Արեւելքի փոքրամասնություններ.

Պատմության կողմից

մոռացվածները

Minorites d՛Orient

Les oublies de l՛histoire

Թարգմանիչՙ Գրիգոր Ջանիկյան

Խմբագիրՙ Գեւորգ Յազըճյան

Հրատ. «Ակտուալ արվեստ» մշակութային միություն

272 թվագրված էջ:

Երեւան, 2021: