ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

5

Օրերս ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Գիտություն» հրատարակչությամբ լույս է տեսել պրոֆ. Նիկոլայ Հովհաննիսյանի նոր ուսումնասիրությունըՙ «Հայոց պատմության անընդմեջ շղթան դարերի խորքից մինչեւ XXI դարի սկիզբ» վերնագրով եւ «Պատմաբան-միջազգայնագետի դիտարկումներ» ենթախորագրով:

ՀՀ ԳԱԱ արեւելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ հրատարակված գիրքը, լաթակազմ, 427+էջ, տպագրվել է Ակադեմիայի հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի օժանդակությամբ: Խմբագիրներն ենՙ դիվանագետ-արեւելագետներՙ դոկտ. պրոֆ. Արշակ Փոլադյանը եւ պգթ Արմեն Մելքոնյանը :

Ուսումնասիրությունը վերաբերում է Հայաստանի զարգացման փուլերին, հիմնահարցերին, նրա անկախ եւ ինքնիշխան պետության եւ միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնալու ֆենոմենին ու նշանակությանը: Աշխատության մեջ լուսաբանվում են Հայաստանի աշխարհաքաղաքական, ռազմաստրատեգիական, տնտեսական եւ արեւելագիտական քաղաքականության արդիական ասպեկտները: