Ձեր ղեկավարը լրագրող էր, Դուք էլ փորձ ունեք․ Ձեր ներկայիս քայլը երեսպաշտական չէ՞

116