ԱՐՑԱԽԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

5

ԱՆՆԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության եւ մատենագիտության ամբիոնի հայցորդ

«Գիրքը մարդկության պատմության, բոլոր գիտելիքների ու գիտությունների նյութականացված հիշողություն էՙ գրված քաղաքակրթության արյունովՙ թանաքով:»

Գ.Ա. Սուքիասյան

Լույս է տեսել Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կուլտուրայի ֆակուլտետի Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության եւ մատենագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Գագիկ Սուքիասյանի «Գիրքը եւ գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթը Արցախում» ուսումնական ձեռնարկը (2020 թ.): Ձեռնարկը նախատեսված է գրադարանային-տեղեկատվական եւ մատենագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, ուսանողների եւ ընդհանրապես ընթերցողների համար: Հեղինակն անդրադարձել է Արցախի գրքի եւ գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթի պատմությանը, գրատպության պատմական զարգացման վերլուծությանը նոր կենտրոնների ձեւավորման առանձնահատկություններին, կարեւորել Արցախի բուհական գրադարանների եւ այնտեղ Մատենադարանի զարգացման գործընթացը:

Լուսաբանվել են ուսումնական ձեռնարկի նպատակը, խնդիրներն ու նշանակությունը, ներկայացնելով գրքի եւ պարբերական մամուլի պատմությունն ու գրադարանային գործի փոխադարձ կապերի զարգացման առանձնահատկությունները: Վերլուծվել է Արցախի մասին տեղեկատվագիտական աղբյուրներըՙ ընթերցողին հաղորդակից դարձնելով գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթի անցյալին, ներկային եւ զարգացման հեռանկարներին:

Ուսումնական ձեռնարկն ունի գիտակրթական կարեւոր նշանակություն, որում համակողմանիորեն ներկայացված, վերլուծված ու գնահատված են ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի եւ հայկական Սփյուռքի գրադարանային-տեղեկատվական կենտրոնների արժեհամակարգերը, նրանց տեղեկատվական եւ մշակութաբանական նշանակությունը:

Ուաումնական ձեռնարկը հարուստ է նաեւ ընթերցողներին ուղղված գործնական առաջադրանքներով եւ հանձնարարական գրականության մատենագիտություններով, որոնք ավելի են բարձրացրել աշխատանքի տեղեկատվական եւ աղբյուրագիտական արժեքը: