ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԲԱՆԻ ԳԻՐՔՆ ԱՐԱԲԵՐԷՆ

12

Վերջերս Բաղդադում լոյս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտի գիտաշխատող Սեդա Տ. Օհանեանի «Իրաքի հայերը 20-րդ դարում» աշխատութեան արաբերէն թարգմանութիւնը Իրաքահայ թեմի Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ: Աշխատութեան հայերէն բնագիրը լոյս էր տեսել ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան ինստիտուտի կողմից 2016 թուականին:

Աշխատութիւնը նուիրուած է իրաքահայութեան բազմադարեայ պատմութեան մէկդարեայ պատմաշրջանի անցուդարձերին, երբ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ գաղթօջախն ընդունել է Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր շրջաններից, յատկապէս Վասպուրականի զանազան գաւառներից, գիւղերից, նաեւ Ատրպատականի եւ Թուրքիայի հայաբնակ տարբեր բնակավայրերից բռնագաղթուած բազմահազար հայերի:

Ժամանակագրական առումով աշխատութիւնն ընդգրկում է իրաքահայերի մէկդարեայ պատմաշրջանի դէպքերն ու դէմքերը, գաղթականութեանն առնչուող բազմապիսի խնդիրներն ու լուծումները, առաջին եւ երկրորդ զանգուածային ներգաղթը, եկեղեցական, հասարակական, տնտեսական, կրթամշակութային եւ մարզական գործունէութիւնը:

Հեղինակն օգտագործել է Գաղթականութեան Կոմիտէի եւ Միջագետքի Տարագրելոց յանձնախմբի ցարդ չհրատարակուած փաստաթղթերը, գաղթական ժողովրդի վիճակագրութիւններ, նամակագրութիւններ, ազգային-հասարակական գործիչ Լեւոն Շաղոյեանի անձնական արխիւը, ականատեսների յուշագրութիւններ եւ այլն:

Աշխատութիւնը, որ հիմնուած է պատմական գիտութիւնների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախօսութեան վրայ, վերամշակուել է հեղինակի կողմից: Այն արաբերէն է թարգմանել Վահէ Յակոբեանը , վերստուգել է դոկտոր Ջավադ Ըլ-Բեյդանին (Բաղդադ):