ՆՈՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ

7

ՍՏԵՓԱՆ ՊԱՊԻԿՅԱՆ, Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար կարեւոր նշանակություն ունի գետերի էներգիայի օգտագործումը: Վերջերս շահագործման հանձնվեց Արցախում իր հզորությամբ երկրորդ «Ջերմաջուր» հիդրոէլեկտրակայանը: Այն կառուցվել է Թարթառ գետի վրա եւ ունի մոտ 12 մեգավատտ հզորություն: Էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությունը կազմում է ավելի քան 80 միլիոն ԿՎտժ: Տեղադրվել է 4 հիդրոագրեգատՙ բերված Եվրոպայից:Նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը շատ բարձր է: Հիդրոէլեկտրակայանի նախագծման աշխատանքները կատարվել են «ԷՌԱ» ՍՊԸ-ի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների եւ գիտնականների կողմից (տնօրենՙ Մանուկ Պապիկյան, գլխավոր ինժեներՙ Ստեփան Պապիկյան):

ՀԷԿ-ի գլխային հանգույցը իրենից ներկայացնում է բետոնային ջրթափային պատվար ջրընդունիչով, տղմազտարանով եւ հատակային ջրթողով ու ձկնանցարանով:Ընդ որում, մեծ տեղ է հատկացված ձկնանցարանին,որը հնարավորություն է տալիս ձկներին ազատ տեղաշարժվելու գետում: Գետի ջրային միջավայրի կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով ձկնանցարանը կօգտագործվի նաեւ բնապահպանական հոսքի թողքի համար:

ՀԷԿ-ը ինժեներական հզոր կառույց է, կառուցվել է շինարարական բարձր մակարդակով եւ ներկայումս շահագործվում է հայ մասնագետների կողմից:

Հարկ է նշել նաեւ, որ «ԷՌԱ» ՍՊԸ մասնագետների կողմից Արցախի տնտեսության զարգացման համար նախագծվել եւ կառուցվել են նաեւ «Հոչանց» ՀԷկ-ը եւ բազմաթիվ այլ ՀԷԿ-եր: Ներկայումս նախագծային աշխատանքներն այս ուղղությամբ շարունակվում են:

Արցախում մինչեւ 1920-ական թվականները շահագործվող միակ ՀԷԿ-ը եղել է Շուշի քաղաքի մոտ:Նրա հզորությունը կազմել է 30ԿՎտ: