Պարտուած վարչապետը ժողովուրդի մանտադը չունի մեր պատմական հայրենիքը վաճառելու

160

Սիրելիք և ՀՀ Ազգային Ժողովի յարգելի պատգամաւորներ,

Հայաստանի Ազգային Ժողովը շտապ քայլեր պէտք է ձեռնարկէ արգիլելու վարչապետ Փաշինեանի Մոսկուա այցելութիւնը, որպէսզի ան չկարողանայ ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը իրաւական ուժ կ`ուտայ իր անօրէն զիջումներուն։

Պատերազմը կորսնցուցած ու պարտուած վարչապետը ժողովուրդի մանտադ (mandate) չունի ընդունելու որևէ նոր համաձայնութիւն, որը վտանգ կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդին։

Աւելի՜ն, պարտուած վարչապետ մը ժողովուրդի և համայն հայութեան mandate չ`ունի Համաձայնելու Հայաստանի տարածքով անցնող եւ Թուրքիան ու Ազրպէյճանը կապող որևէ ուղիի մը օրինականացման, նախքան խորքային բանակցութիւներու թէ՛ Թուրքիոյ և թէ՛ Ազրպէյճանի հետ.

Այսօրուան հայրենիքը կերտուած է թէ՛ հանրապետութեան հիմնադիր սերունդի զոհողութեամբ և թէ՛ նորագոյն պատերազմի մեր զոհերու արեան գնով։ Պարտուած վարչապետ մը ժողովուրդի mandate չունի սերունդներու մեծ զոհողութեանբ կերտուած Հայաստանի և Արցախի Հանրապետութիւններուն պատկանող որևէ յաւելեալ հողատարածք զիջիլ թշնամիին, ոչ ալ ան mandate ունի ամբողջ ժողովուրդի մը հաւաքական արժանապատուութեան հետ խաղալու։

Մեր պարտութեան պատճառները չափակշռելու պահն է այսօր։ Խորհրդարանական ժողովրդավարական պետութեան մը մէջ, պարտուած և չլիազօրուած վարչապետի մը նման կերպով որոշումներ կայացնելը՝ անօրինական է, եթէ այդ որոշման և ստորագրուելիք փաստաթուղթի պարունակութիւնն ու մանրամասնութիւնները չեն քննարկուած ո՜չ խորհրդարանին մէջ, և ո՜չ ալ ժողովրդավարական հանրաքուէով։

Պէտք են անմիջապէս սահմանափակուին վարչապետի որոշ «լիազօրութիւները» իր Մոսկուա այցէն առաջ.

ճիշդ հիմա է որ, մեզ պէտք է վերադառնալ մեր պետութեան խորքային հարցերուն, որպէսզի տակաւին փրկենք և զարգացնենք ինչ որ տակաւին ունինք. Ճիշդ հիմա է պահը, որ մենք գործենք մեր ձեռք բերած ժողովրդավարութեան արժանիքներով։

Վերջերս վերստին իրենց (կախ) գլուխները ցցած affairist «հակա-Հայդատիստներուն» կը յիշեցնեմ, որ այս վարչապետը հայ ժողովուրդի mandate չունի մեր պատմական Հայրենիքը վաճառելու։

Իսկ մենք պիտի շարունակենք պայքարիլ մեր հաւաքական կամքը թարգմանելով մեր գերագոյն յանձնառութեամբ և անտեղիտալիօրէ՛ն, մինչև կերտենք մեր նահատակներու արեամբ ողողուած հզօր հայկական պետութիւնը։

Րաֆֆի Արտհալճեան

horizonweekly.ca