ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԶՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ ԾԱՓԱԹԱՂՈՒՄ

3

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանում մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվում այլընտրաքային էներգիայի աղբյուրների` հատկապես արեւային էներգիայի օգտագործման ուղղությամբ: Սեւանա լճի ափինՙ Ծափաթաղում, 13 հեկտար տարածքի վրա կառուցվել է տարածաշրջանումՙ արեւին հետեւող համակարգով աշխատող արեւային առաջին էլեկտրակայանը:Կայանն ունի 5787 կՎտ պիկային հզորություն, որի տարեկան արտադրողականությունը կազմում է 12,3 միլիոն կՎտժ:

Հարկ է նշել, որ այսքան էլեկտրաէներգիա ջերմային կայաններում արտադրվելու դեպքում կծախսվեր տարեկան մինչեւ 4000 տոննա վառելիք: Շրջակա միջավայր կարտանետվեին մեծ քանակությամբ ազոտի եւ ծծմբի օքսիդներ,այլ թունավոր նյութեր:

Մինչեւ 2040թ. նախատեսվում է Մասրիկ-1 55 ՄՎտ , Այգ-1 200 ՄՎտ դրվածքային հզորության արեւային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների, արեւային շուրջ 120 ՄՎտ հզորությամբ թվով 5 ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում, փոքր ՀԷԿ-երի, հողմային կայանների կառուցում եւ այլն: