ԼՈՒՅՍ ՏԵՍԱՎ ՀԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ Ա. ՀԱՏՈՐԸ

10

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնը լույս է ընծայել արեւմտահայ-սփյուռքահայ մեծանուն գրող, գրաքննադատ եւ ուսուցիչ Հակոբ Օշականի երկերի առաջին հատորը, որը բովանդակում է հեղինակի քերթվածները, արձակ բանաստեղծությունները, պատմվածքները, հեքիաթներն ու պատկերները:

829+ էջ կազմող հատորը կազմել ենՙ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավարՙ դոկտ. պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը (հատորի խմբագիր եւ առաջաբանի հեղինակ) եւ բգթ Քնարիկ Աբրահամյանը (հատորի պատասխանատու-խմբագիր): Հատորը տպագրության է երաշխավորել ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդը, արտաքին գրախոսներն ենՙ դոկտ. պրոֆ. Սամվել Մուրադյանը եւ դոկտ. Հակոբ Չոլաքյանը : Հրատարակությունը հովանավորել են պոլսահայեր Արամ Գամպուրյանը (ի հիշատակ եղբորՙ Բենոն Գամպուրյանի) եւ այժմ հանգուցյալ թատերագիր Արման Վարդանյանը :

Հատորը տպագրվել է «Զանգակ» հրատարակչատանը, 400 օրինակով, լաթակազմ, մաքուր ու ճաշակով:

Շնորհավորում ենք «Սփիւռք» կենտրոնի այս նախաձեռնությունը, շնորհակալություն հայտնում կազմողներինՙ ակադեմիական մակարդակով, ծանոթագրություններով եւ անհրաժեշտ ճշտումներով հարուստ հատորի լույսընծայման առթիվ: