ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

12

«Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը»

Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն,

2018 թ., 215 էջ:

Գիրքը կազմել, նախաբանն ու հոդվածները հեղինակել է բ.գ.դ., պրոֆ. Արծրուն Ավագյանը , խմբագրելՙ բ.գ.դ., պրոֆ. Վազգեն Գաբրիելյանը :

Ժողովածուն հրատարակվել է Վահան Թեքեյանի ծննդյան 140-ամյակի առիթով, ՌԱԿ Արեւմտյան Ամերիկայի «Նոր օր» շաբաթաթերթի հովանավորությամբ, 400 օրինակով: