ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴ ՉԻ ԼԻՆԵԼՈՒ

Ա. Մ.

«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխությունների համաձայն, որոնք երեկ հավանության արժանացան կառավարության կողմից, Հանրային հեռուստատեսությամբ արգելվում է ցուցադրել գովազդ, բացառությամբ սոցիալական գովազդի, ինչպես նաեւ մշակութային եւ սպորտային հեռուստահաղորդումների ցուցադրման ժամանակ հովանավորների մասին տեղեկություններ նշելու դեպքերի, բայց ոչ ավելի, քան մեկ հովանավոր յուրաքանչյուր մշակութային եւ սպորտային հեռուստահաղորդման ցուցադրման ժամանակ: