ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ԿԲԱՐՁՐԱՆԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԸ

Ա. Մ.

Կառավարության երեկվա որոշմամբ հիմնական կենսաթոշակի չափը սահմանվեց 14 հազար դրամը, աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը առաջին 10 տարվա համար` 700 դրամ, 10 տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար` 450 դրամ: Աշխատանքային կենսաթոշակի միջին չափը 2013-ի շուրջ 31 հազարի փոխարեն 2014-ին կկազմի շուրջ 36 հազար դրամ: Կաճեն նաեւ շարքային կազմի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամներին վճարվող հաշմանդամության եւ կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող կենսաթոշակի չափերը (միջին չափը 16 հազար 400-ի փոխարեն կկազմի շուրջ 17 հազար 500 դրամ): Զինվորական կենսաթոշակի չափերի հերթական բարձրացումը նախատեսվում է 2014թ. հուլիսի 1-ից:

Հաջորդ որոշմամբ կառավարությունը ծերության սոցիալական նպաստի չափը սահմանել է 14 հազար դրամ, հաշմանդամության սոցիալական նպաստի չափը` 14 հազարից (երրորդ խումբ) մինչեւ 19 հազար 600 դրամ (առաջին խումբ): Թաղման նպաստի չափը սահմանվել է 200 հազար դրամ: