ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

293

«ԳՈւԴԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման և պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգի ու ժամկետի մասին

13.01.2021թ.

Հայտատու` «ԳՈւԴԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

Լուծարվում է «ԳՈւԴԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն)՝ գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 04.12.2007թ-ին, գրանցման համարը՝ 21։ Ընկերության հնարավոր պարտատերերը պահանջները գրավոր կարգով կարող են ներկայացնել Ընկերությանը սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 2 (երկու) ամսվա ընթացքում:

Պարտատերերի պահանջների ներկայացման հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0069, Կ. Ուլնեցու 58/1, հեռախոս՝ +374 10 248005։