Իսահակյանի երկերի հերթական ժողովածուն ընթերցողի սեղանին է

57

Լույս է տեսել Ավետիք  Իսահակյանի  երկերի լիակատար ժողովածուի ութերորդ   հատորը 950 ծավալով: Այն ընդգրկում է  հեղինակի «Ուստա Կարո եւ Օրթե Հարութ» վեպի երկրորդ մշակումը: Գիրքը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ: Բնագիրը հրատարակության են պատրաստել Գուրգեն Գասպարյանը եւ Լաուրա Վիրաբյանը: Հատորի խմբագիրներն են` Վ.Դեւրիկյանը եւ Ա. Իսահակյանը:

Գրքի առաջաբանից տեղեկանում ենք, որ «Ուստա Կարո» վեպի բնագիրը պահվում է Եղիշե Չարենցի անվան  գրականության եւ արվեստի թանգարանում եւ իր ծավալով կազմում է Իսահակյանի արխիվի  շուրջ 30 տոկոսը: Ընդհանուր հաշվարկով, ինքնագրերի  ծավալը  կազմում է շուրջ 8000  մեծադիր  եւ փոքրադիր  էջ:

«Այս հատորի մեջ  կգրվեն պատերազմի արհավիրքները, սարսափ-ները,աշխարհի գազանությունները, պետությունների  խոստումներն  ու դրժում-ները,Եվրոպայի  դեմքը, կապիտալիզմի  չարիքները, սոցիալիզմի անհրաժեշտու-թյունը… եւ այլն, եւ այլն…»,- գրում է Իսահակյանը:

«Գրողը նպատակադրվել էր ներկայացնել ժողովրդի կենցաղավարության գրեթե բոլոր շերտերը` ներփակ նկարագրություններով, եւ Ուստա Կարոն  այս կենցաղավարության, ժողովրդական  ավանդույթների կրողն է ու խոսափողը, իսկ Օրթե  Հարութը դրանց մեկնաբանն ու վերլուծողը: Այս երկու հերոսների երկխոսություններում ձեւավորվում է վեպի մեկնողական, Իսահակյանի  բնութագրմամբ՝ փիլիսոփայական շերտը»,- գրում է  գրքի առաջաբանի հեղինակ Գուրգեն  Գասպարյանը:

Գրքի  տպաքանակը  500 օրինակ է: Այն նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար: Հարկ է նշել, որ Ավետիք Իսահակյանի  երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական հրատարակության VIII հատորի առաջին գիրքը լույս է տեսել ազգային բարերարներ Միքայել եւ Կարեն Վարդանյանների հովանավորությամբ:

Ստեփան  ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Ռուսաստանի  բնագիտության ակադեմիայի  պրոֆեսոր