ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլը Կը Ներկայացնէ՝

82

Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներ

Առցանց Լսարան — 20 — 

Նիւթ՝

Ազրպէյճանի Հայատեացութեան Քաղաքականութիւնը եւ Մարդու Իրաւունքներու Շարունակուող Խախտումները

Ելոյթ Կ՛ունենայ՝

ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԵԱՆ

ՀՀ Մարդու Իրաւունքներու Պաշտպան

Առցանց հարթակը կը վարէ՝ Սեւակ Յակոբեան

Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 23 Փետրուար 2022-ի, ժամը GMT 17:00-ին

(Երեւանի ժամով՝ 21:00-ին)

Լսարանին Մասնակցելու համար գրանցուիլ՝ յղումով

կամ կապուիլ՝ email: zartonkadl@gmail.com Whatsapp: +961 81 306447