Լույս տեսավ Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանյան “Խոհք եւ խօսք”

253

Օրերս, առաջին հրատարակությունից 92 տարի անց, լույս տեսավ ազգային-եկեղեցական բազմահմուտ գործիչ, պատմաբան, Հայ եկեղեցու դավանաբանության անգերազանցելի տեսաբան, վարչագետ, համիդյան 1896-1908 բռնաճնշումների ժամանակ Կ. Պոլսո Հայոց Պատրիարքական աթոռի գահակալ, “Գազանազուսպ” տիտղոսին արժանացած դիվանագետ, Արմաշի դպրեվանքի կերտիչ եւ ընդհանրապես կրթական գործի կազմակերպիչ Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի “Խոհք եւ խօսք” աշխատությունը, Երեւանի “Տիգրան Մեծ” հրատարակչատանը: “Ազգապատում”, “Հայապատում”, “Հայոց եկեղեցի” կոթողային աշխատությունների հեղինակի ներկաՙ 480 էջանոց գրքի հրատարակության նախաձեռնողն է Փառեն Արք. Ավետիքյանը:

Գիրքը վաճառքի ենթակա չէ: Ցանկացողներին կնվիրվի շնորհանդեսի ընթացքում, որի թվականի ու վայրի մասին կծանուցվի հետագայում: