Հաշմանդամություն ունեցող անձինք օգնական կունենան

12

Կառավարության որոշմամբ՝ հաշմանդամություն ունեցող առավել կարիքավոր անձինք կկարողանան օգտվել անձնական օգնականի ծառայություններից։

Աշխատանքի և սոցիալակն հարցերի նախարարության հաշվարկով` այս պահին նման հնարավոր շահառուների թիվը 2450 է։ Անձնական օգնական կարող է դառնալ ցանկացած չափահաս անձ, որը կանցնի համապատասխան որակավորում ու կհավաստագրվի։

Որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 2024թ-ի հունվարի 1-ից, բայց 2023թ-ին կիրականացվի փորձնական ծրագիր, որի արդյունքներով շտկումներ կիրականացվեն ընդունված կարգի մեջ։

Նախնական հաշվարկով` անձնական օգնականի ծառայության մատուցման համար կպահանջվի 5 186 160 000 դրամ։ Հաշվարկը կատարվել է՝ հաշվի առնելով ժամավճարի չափը՝ 1 ժամի համար 1050 ՀՀ դրամ։