Հայերի թիվը Շուշիում ըստ Նիկոլի և իրականում

234

Ռուսական կայսրության առաջին՝ 1897 թվականի մարդահամարի տվյալներով, Շուշի քաղաքում բնակչության ընդհանուր թիվը կազմել է 25. 881 մարդ:Հայության թիվը կազմել է 14.420 մարդ:Թաթարների (այսօրվա ադրբեջանցիներ) թիվը եղել է 10.778 հոգի:Հայերից և թաթարներից բացի, Շուշիում բնակվել են նաև՝ռուսներ- 396 հոգի,լեհեր- 133,մոլդովաններ և ռումիններ- 73,վրացիներ- 39,գերմանացիներ- 12,պարսիկներ- 5,հրեաներ և ավարներ- 4-ական:

Շուշիի գավառում բնակչության ընդհանուր թիվը, ըստ Ռուսական կայսրության առաջին՝ 1897 թվականի մարդահամարի տվյալների, կազմել է 138.771 մարդ, որից՝հայեր-73.953 հոգի,թաթարներ (ադրբեջանցիներ)- 62.868 հոգի,ռուսներ- 1.504 հոգի:»ANI Armenian Research Center