«Հանդէս ամսօրեայի» հերթական հատորը

Վիեննայի Մխիթարեան միաբանութեան «Հանդէս ամսօրեայ» հայագիտական ամսագիրը մեր գիտական մամուլի «հնաբնակներից» է, որ հրատարակւում է 1887 թուականից: Օրերս լոյս տեսած 2023 թուականի հատորն ընդգրկում է Հայաստանի եւ Սփիւռքի հայագէտների 14 ուսումնասիրութիւն: Դրանք են՝ հ. Եփրեմ Պօղոսեանի «Հայկական հարսանիքը հին եւ նոր հայոց քով (Բ մաս)», Գայիանե Գէորգեանի «Հայերէնի եղանակային իմաստների դրսեւորումներն ըստ արտայայտութեան բովանդակութեան պլանների փոխյարաբերութեան», Արտակ Վարդանեանի եւ Արամ Խաչատրեանի «Հերիքնազ անձնանուան ստուգաբանութիւնը», Յասմիկ Կիրակոսեանի «Ակնարկ հայ ուսուցողական գրականութեան պատմութեան մասին (ըստ Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի ձեռագրատան թ. 160 ձեռագիր մատեանի)», Հենրիկ Բախչինեանի «Քաղաքային պատկերը հայ միջնադարեան բանաստեղծութեան մէջ», Էլիզաբեթ Թաջիրեանի «Նոր Ջուղայի Ս. Կատարինեանց կուսանաց վանքի ընծայամատեանը», Մերուժան Կարապետեանի «Կղեմես Գալանոսն ու հայերը», Սեպուհ Դաւիթ Ասլանեանի «Վաճառական, լրտես, եւ առաջին սրճարանատէր Վիեննայի մէջ. Նշմարներ Աւստրիոյ Ազգային գրադարանը պահուող հայկական գծագրութիւններու տետրի մը եւ ժամանակագրութեան մը մասին», Մարիամ Յովսեփեանի «Հայոց ազգային տունը, հայկական հարցը եւ Կ.Պոլսի հայ պարբերականները», Արա Սարաֆեանի «Ա-Դոն եւ Վանի օսմանեան նահանգի հայերը Ա. Աշխարհամարտի նախաշէմին» (անգլերէն), Լուսինէ Սահակեանի «Նորայայտ նիւթեր Կոմիտաս վարդապետի կենսագրութիւնից», Անի Ֆիշենկճեանի «Սուրիոյ հայ կաթողիկէներու կրթական գործունէութիւնը ֆրանսական մանդատի տարիներուն», Արծուի Բախչինեանի «Փախչելով բոլշեւիկներից, վախճան գտնելով ճապոնական համակենտրոնացման ճամբարներում. Հայերը Խարբինում (1900-1950)» (անգլերէն) եւ Մարիամ Թորաբիի «Սայեաթնովագիտութեան մասին»:

Ա. Բ.