Կրթալուսավորչական գործունեություն սահմանամերձ գյուղերում

8

«Նորամուծության եւ ձեռներեցության ազգային կենտրոն,, ՊՈԱԿ-ի Գիտատեխնիկական գրադարանը  դեռեւս 2022 թ. սեպտեմբերից նախաձեռնել է «Աջակցություն մարզային  գրադարաններին» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն էր մարզերում եւ սահմանամերձ գյուղերում հիմնել գրադարաններ եւ աջակցել գրադարանների զարգացմանը:

Գիտատեխնիկական գրադարանի աշխատանքային թիմը, համագործակցելով  տարբեր ՀԿ-ների եւ տողերիս հեղինակի հետ, ձեռնամուխ եղան ծրագրի իրականացմանը, տասնյակ գրադարանների ցուցաբերելով գրականության ձեռք բերման  եւ մասնագիտական խորհրդատվական  աջակցություն:
Ծրագրի շրջանակում կարճ ժամանակահատվածում Գիտատեխնիկական գրադարանը ոչ միայն աջակցեց մարզերի  գրադարաններին, այլեւ Սյունիքի մարզի Տորունիք գյուղում հիմնեց գրադարան՝ նախնական փուլում 1000 կտոր գրքով, որը դարձավ «Մեր գյուղի մեր տուն» գյուղական անկյունը: Նորաբաց գրադարանը սպասարկում է նաեւ Տորունիքի հարակից գյուղերին:

Սահմանամերձ գյուղերի համար գրադարանների համալրումն ու ստեղծումն ունի ռազմավարական մեծ  նշանակություն: Գիտատեխնիկական գրադարանը, ելնելով իր  բնույթից, գրադարանների համալրումն ու զարգացումը կարեւորում է նաեւ  տարածաշրջանում տնտեսության  հետագա զարգացման տեսանկյունից: Այդ նպատակով նորաբաց գրադարանն հիմնականում ունի գիտատեխնիկական ուղղվածություն: Գրադարանի համալրումը կրում է շարունակական  բնույթ՝ ազդարարելով ծրագրի իրականացման հաջող սկիզբը:

Խմբագրության կողմից: Գրադարանների ստեղծման եւ համալրման գործում տարիներ շարունակ հսկայական աշխատանք է կատարում մեծանուն գիտնական, ակադեմիկոս, «Ազգ» թերթի երկարամյա աշխատակից, Ստեփան Պապիկյանը: Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ  եւ ջանքերով հիմնադրվել է Արմավիր մարզի Բագարան գյուղի դպրոցի գրադարանը, համալրվել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հանրակրթական դպրոցի եւ բազմաթիվ այլ գրադարանների` այդ թվում Արցախում գտնվող ֆոնդերը: Աշխատանքներն այս ուղղությամբ բարեհաջող շարունակվում են: