ԱՐԺԵՎՈՐԵՆՔ ԳԻՏՆԱԿԱՆԻՆ

1

Գաղտնիք չէ, որ առանց գիտության եւ տեխնիկայի հարաճուն զարգացմանը տնտեսության մեջ մեծ հաջողությունների հասնել հնարավոր չէ:Այդ իսկ պատճառով աշխարհի հզոր երկրները հսկայական տեղ են հատկացնում գիտական հետազոտությունների իրականացմանը եւ ներդրմանը:

Գիտնականի համար գնահատված լինելը կարեւոր գործոն է:Սակայն ավելի քան տասը տարի ՀՀ ԳԱԱ անդամների ընտրություններ չեն եղել:Այս տարիների ընթացքում մեր ակադեմիկոսների եւ թղթակից անդամների շարքերը նոսրասցել են:ՀՀ ԳԱԱ-ն նոր երիտասարդ գիտական կադրերով համալրելը էական եւ անգնահատելի խթան կհանդիսանա ՀՀ-ում գիտության հարաճուն զարգացման ճանապարհին: Կարծում եմ գիտության առաջընթացի բանալին կարելի է փնտրել նաեւ այս հարցում:

Ելնելով վերը նշվածիցՙ առաջարկում եմ իրականացնել ՀՀ ԳԱԱ նոր անդամների ընտրություն: Այն հնարավորություն կտա ունենալու առողջ մրցակցություն գիտության բնագավառում:

Այն անտարակույս կնպաստի գիտության զարգացնանը մեր երկրում: