ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #30, 02-08-2019

ԻՐԻՍ ՔԱՐԱՅԱՆ. «ԻՄ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՑՔ Է ԴԵՊԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ...»