ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #27, 12-07-2019

ԽՈՍԵՑՆԵԼՈՎ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆ ԱՐԴԻ ՊԱՐԻ ԼԵԶՎՈՎ...