ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #1, 11-01-2019

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻՑ ԴԵՊԻ ԲԵՄԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ