ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #42, 09-11-2018

«ՌԻԽԱՐԴ ՎԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՐՎԵՍՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄ