ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #48, 25-12-2015

ՀԱՅՈՑ ԳՐԵՐԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄԱՅՔՆ ՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԸՍՏ ՍԻՐՈՒՆ ԵՐԵՑՅԱՆԻ