ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #47, 18-12-2015

ԵՐԵՔ ՀԱՐԵՎԱՆ, ԵՐԵՔՆ ԷԼ ՄԻ ՎԱՐՔԻ