ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #33, 24-10-2014

100-10. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԹՎԵՐ, ՈՉ ԹԵ ՏԱՐԻՔ