ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլը

208

Կը Ներկայացնէՙ

Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներ

Առցանց Լսարան — 18 —

Նիւթՙ

Արցախի Ներկան եւ Ապագայի Տեսլականը

Ելոյթ Կ՛ունենայՙ

ԴԱՒԻԹ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարար

Առցանց հարթակը կը վարէՙ Սեւակ Յակոբեան

Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի« 2 Փետրուար 2022-ի« ժամը GMT 17:00-ին

(Արցախի ժամովՙ 21:00ին)

Լսարանին Մասնակցելու համար գրանցուիլՙ  

https://us02web©zoom©us/meeting/register/tZYvdOuupzMpGt2q37CFRXKk-L3mkZxrnS1Y

կամ կապուիլՙ
email: zartonkadl@gmail©com
Whatsapp: +961 81 306447

ՀՐԱՒԷՐ