ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

1

Թարգմանությունը անգլերենիցՙ ԱՍՏՂԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ

ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ «Տուն տանող ճանապարհը. Իմ կյանքի պատմությունը»:

Թարգմանության խմբագիրՙ Գնել Նալբանդյան , խմբագիրՙ Սեւակ Ղազարյան , վերստուգող սրբագրիչՙ Ավետիս Հարությունյան :

Երեւան, 2021 թ., NewMeg հրատարակություն, 496 էջ, կոշտ կազմ, թեթեւ թուղթ:

Գրքի գլխավոր գործընկերՙ AM-PG Group:

Գրքի հայերեն հրատարակությանը աջակցել է գործարար Ալբերտ Թառոյանը :

Հեղինակը գիրքը ձոնել է իր տատիկինՙ Ոսկի Միրզոյանին :