ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՈՒՄ

11

Նոյեմբերի 12-ին Մոսկվայի Աստվածաբանական ակադեմիայում անցկացվեց «Արեւելքի քրիստոնեական ժառանգությունն ուսումնասիրելու հրատապ հիմնախնդիրները» երրորդ միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովը կազմակերպվել է Մոսկվայի աստվածաբանական ակադեմիայի արեւելագիտության կաբինետի կողմից: Հայաստանից գիտաժողովին մասնակցել են պատմական գիտությունների թեկնածուներ Էլյա Սարիբեկյանը (Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարան)ՙ «Հոբի գրքի պատճառները եւ հայերեն մեկնությունները» թեմայով եւ Աշխեն Գրիգորյանը («Շիրակացու ճեմարան» Միջազգային գիտակրթական համալիր) «Եվագրիոս Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ» զեկուցումներով: Հայկական թեմայով կարդացվել է նաեւ Աննա Ռոգոժինայի (Մոսկվայի տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոցի ազգային հետազոտական համալսարան) «Անեծք կամ աղոթք. մոգությունը միջնադարյան հայկական ավանդույթում» զեկուցումը: