Լեզուների քննական արդյունքը

34

Հունիսի 14-ին անցկացված «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի միասնական քննության նախնական արդյունքները հայտնի են:

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնից փոխանցում են, որ հայտագրվածների թիվը 5230-ն է, քննությանը մասնակցել է 5142 դիմորդ: Միջին միավորը եղել է 11.95, դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 805 հոգի կամ մասնակիցների 15.7 տոկոսը, 18-20 միավոր հավաքել է 504 հոգի կամ մասնակիցների 9.8 տոկոսը:

2022 թվականի ցուցանիշները երբ համեմատում ենք 2021 թվականի ցուցանիշների հետ, ստացվում է հետևյալ պատկերը. 2021 թվականին քննությանը մասնակցած դիմորդների թիվը եղել է 4005, միջին միավորը եղել է 12.26:

7.5-ից ցածր միավոր ստացել է 519 հոգի կամ դիմորդների 13 տոկոսը, 18-20 միավոր հավաքել է 386 հոգի կամ դիմորդների 9.6 տոկոսը:

Օտար լեզուների քննությունների պատկերը հետևյալն է.

«Անգլերեն» առարկայից քննություն հանձնելու համար հայտագրվել է 5570 դիմորդ, քննությանը մասնակցել է 5502-ը: Միջին միավորը եղել է 13.7:

Դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 536 հոգի (7.5-ից ցածր միավոր): 18-20 միավոր հավաքել է 1130 հոգի (20.5 տոկոս):

ԳԹԿ-ի փոխանցմամբ՝ 2021 թվականին «Անգլերեն» առարկայից քննության մասնակիցների թիվը եղել է 4271, միջին միավորը՝ 14.5, 7.5-ից ցածր միավոր հավաքել է 356 հոգի (8.3 տոկոս), 18-20 միավոր հավաքել է 1233 հոգի (28.9 տոկոս):

«Ֆրանսերեն»-ից քննություն հանձնելու համար հայտագրվել է 64 հոգի, մասնակցել է 63-ը, միջին միավորը եղել է 13.4:

Դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 5 հոգի (7.9 տոկոս), 18-20 միավոր հավաքել է 15 հոգի (23.8 տոկոս)։

Ակնհայտ է, որ լեզուների քննությունների արդյունքն այս տարի զգալիորեն զիջում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։